Gagnapakkar

 • Staðfangaskrá

  Haldið er utan um staðsetningu fasteigna í staðfangaskrá. Staðföng eru til þess gerð að hjálpa hverjum þeim sem gagn hefur af að afla upplýsinga um staðsetningu fólks,...
 • Gjöld ríkissjóðs

  Mánaðarlegt yfirlit yfir gjöld ríkissjóðs eftir hagrænni skiptingu
 • Gjöld - sértekjur ríkisjóðs

  Árshlutauppgjör - rekstrarreikningur eftir ráðuneytum, gefið út á 3. mánaða fresti
 • Tekjur ríkissjóðs

  Mánaðarlegt yfirlit yfir tekjur ríkissjóðs eftir hagrænni skiptingu
 • Mannanöfn

  Lög um mannanöfn nr. 37/1991 tóku gildi 1. nóvember 1991. Af því tilefni var gerð skrá yfir öll fyrstu, önnur og þriðju eiginnöfn í nafnaskrá þjóðskrár. Einungis voru tekin á...