118 gagnapakkar fundust

Takmarka leitarniðurstöður
 • Borholur - 2.6 (csv)

  Gagnasett sem sýnir yfirlitsupplýsingar úr Borholugrunni Orkustofnunar um borholur á Íslandi. Fram koma meðal annars: auðkennisnúmer borholu, borholunafn, staðarheiti, bortími,...
 • Íslensk bókaskrá til 1844

  Lýsandi skrá yfir íslensk útgefin rit frá upphafi til 1844.
 • Veittir styrkir til íþrótta- og tómstundafélaga

  Engin lýsing er til á þessum gagnapakka

 • Raforkuframleiðsla frá 1915 eftir tegundum orku

  Skráin inniheldur upplýsingar um raforkuframleiðslu frá árinu 1915 flokkað eftir tegundum orku (Vatnsorka, Jarðvarmi, Vindorka og Eldsneyti). Tölurnar eru í GWh.
 • Námskrár

  Námskrár leik-, grunn- og framhaldsskóla árið 2011 í gegnum API (forritaskil).
 • Námsbrautir

  Listi af námsbrautum framhaldsskóla, staðfestum og í vinnslu. Hægt er að ná í gögn fyrir hverja braut fyrir sig á slóðinni http://namskra.is/programmes/[_id]/json
 • Áfangar

  Listi af námskeiðum (áföngum) framhaldsskóla, staðfestum og í vinnslu. Hægt er að ná í gögn fyrir hverja braut fyrir sig á slóðinni http://namskra.is/courses/[_id]/json
 • Framhaldsskólar

  Listi af öllum framhaldsskólum á Íslandi
 • Gjöld ríkissjóðs

  Mánaðarlegt yfirlit yfir gjöld ríkissjóðs eftir hagrænni skiptingu
 • Gjöld - sértekjur ríkisjóðs

  Árshlutauppgjör - rekstrarreikningur eftir ráðuneytum, gefið út á 3. mánaða fresti
 • Tekjur ríkissjóðs

  Mánaðarlegt yfirlit yfir tekjur ríkissjóðs eftir hagrænni skiptingu
 • Íslenskar þýðingar kjarnalista Princeton WordNet

  IceWordNet er íslensk útgáfa af Princeton Core WordNet. Það samanstendur af tæplega fimmþúsund íslenskum þýðingum á orðunum úr kjarnalista Princeton ásamt íslenskum samheitum...
 • Sérfræðiorð fræðigreina

  Íðorðabankinn hefur að geyma sérhæfðan hugbúnað fyrir skráningu og birtingu orðasafna yfir sérfræðiorð fræðigreina. Höfundar fá aðgang að skráningarkerfi til þess að vinna að...
 • Framburðarorðabók

  Framburðarorðabókin er hluti af Hjal-verkefninu og inniheldur milli 50 og 60 þúsund hljóðritaðar orðmyndir. Listinn yfir orðmyndirnar er settur saman úr mörgum heimildum, svo...
 • Málheild unnin úr alþingisumræðum

  Alþingisumræður er málheild með íslensku talmáli. Í málheildinni eru ræður frá Alþingi Íslendinga, alls rúmir tuttugu klukkutímar af upptökum ásamt umritun þeirra í texta....
 • Málheild fyrir talgreini

  Hjal-verkefnið var hluti af tungutækniátaki menntamálaráðuneytisins sem ætlað var að styrkja stuðning við íslensku í ýmsum tölvukerfum. Hjal-verkefnið snerist um gerð...
 • Fornritin

  Hér er veittur aðgangur að rafrænum textum Íslendingasagna, Sturlungu, Heimskringlu og Landnámabókar. Að undanskilinni Landnámabók eru textarnir úr útgáfum Svarts á hvítu og...
 • Mannanöfn

  Lög um mannanöfn nr. 37/1991 tóku gildi 1. nóvember 1991. Af því tilefni var gerð skrá yfir öll fyrstu, önnur og þriðju eiginnöfn í nafnaskrá þjóðskrár. Einungis voru tekin á...
Þú getur líka fengið aðgang að skránni með API (sjá API skjöl).